Jaarlijkse BBQ!

Op zaterdag 29 juni is de jaarlijkse barbecue weer.  Deze barbecue is niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders/verzorgers, broertjes en zusjes en eventuele andere gezellige mensen.

Deze wordt zoals altijd gehouden bij Vincent in de loods (de Kooter & Co. zuidkade 97, Boskoop).

Rond 17.00 worden de eerste drankjes ingeschonken en we stoppen pas als al het vlees en drank weer op is.

Kinderen t/m 4 jaar mogen gratis mee eten. Voor kinderen van 5 tot 14 jaar vragen we een bijdrage van € 8,50 en voor iedereen ouder dan 14 jaar € 12,50.
Betalingen graag contant in een enveloppe met je naam (of namen) erop, inleveren bij een leraar.

Inschrijven kan via dit online inschrijfformulier.